કર્ણાટક: CM સિદ્દારમૈયાએ નકાર્યા એગ્ઝિટ પોલ
તમામ પોલનું સરેરાશ કાઢવું એવું છે જે એક વ્યક્તી નદી પાર કરી રહ્યો છે અને તેણે આંકડાકીય જાણકાર પર વિશ્વાસ કરી લીધો છે

કર્ણાટકના રાજકારણનું ભાગ્ય 15 મેના રોજ નક્કી થશે. તે પહેલા ગઈકાલે મતદાન બાદ અનેક ચેનલોના એગ્ઝિટ પોલમાં ભાજપને ફાયદો મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. એબીપી ન્યૂઝ અને સી વોટરના એગ્ઝિટ પોલમાં પણ ભાજપ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી સિદ્દારમૈયાએ તમામ એગ્ઝિટ પોલને નકારી દીધા છે. સિદ્ધારમેયાએ ટ્વિટ કર્યું કે, “એગ્ઝિટ પોલ આવાતા બે દિવસ માટે મનોરંજનનું માધ્યમ છે. તમામ પોલનું સરેરાશ કાઢવું એવું છે જે એક વ્યક્તી નદી પાર કરી રહ્યો છે અને તેણે આંકડાકીય જાણકાર પર વિશ્વાસ કરી લીધો છે જેણે સરેરાશ કાઢીને કહ્યું કે નદીની ઊંડાઈ ચાર ફૂટ છે, કૃપા કરીને સરેરાશ નોંધી લો, 6+4+2=4..6ફૂટ પર તમે ડૂબી જશે. તેથી પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ, સમર્થકો અને શુભ ચિંતકો એગ્ઝિટ પોલની ચિંતા ના કરો, આરામ કરો અને વિકેન્ડની મઝા લો, હું પાછો આવી રહ્યો છું.”

YOUR REACTION?

Facebook Conversations