સ્ટેનચાર્ટ સ્ટાફને છૂટો કરશે : સિનિયરના પગાર પણ કાપશે

Saturday, 10 October 2015 23:57 Written by  Published in વ્યાપાર Read 697 times

બ્રાન્ચની સંખ્યાની બાબતમાં ભારતની સૌથી મોટી વિદેશી બેન્ક સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ Plc ટૂંક સમયમાં ભારતમાં સિનિયર લેવલના કર્મચારીઓના પગારમાં કાપ અને છટણીની જાહેરાત કરી શકે છે. 2017 સુધીમાં ખર્ચમાં 1.8 અબજ ડોલરનો ઘટાડો કરવાનો એકંદર લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવા માટે બેન્ક અન્ય લેવલે પણ આ કવાયત કરશે એમ પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું.

મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સ્તરે કેટલાક હોદ્દા કપાશે કારણ કે બેન્ક મૂડીબચત કરવા માટે તમામ દેશોમાં આવા હોદ્દામાં 25 ટકાનો ઘટાડો કરવાની યોજના ધરાવે છે એમ પરિચિત લોકોએ ઓળખ છતી ન કરવાની શરતે જણાવ્યું હતું.

Last modified on Sunday, 11 October 2015 00:03
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.