અમદાવાદ શહેરને UNESCO એ વર્લ્ડ હેરીટેઝ સાઈટ તરીકે કર્યું જાહેર Featured

Monday, 10 July 2017 15:58 Written by  Published in ગુજરાત Read 50 times

અમદાવાદ શહેરને UNESCOએ વર્લ્ડ હેરીટેઝ સાઈટ તરીકે જાહેર કર્યું છે. અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા ૨૬ ઐતિહાસિક સ્મારકોની મુલાકાત બાદ UNESCOની ટીમે તેનો સર્વે રીપોર્ટ તૈયાર કર્યો હતો. જેના આધારે યુનેસ્કોએ આ જાહેરાત કરી હતી.અમદાવાદ શહેર ભારતનું પ્રથમ હેરીટેઝ શહેર છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ યુનેસ્કોમાં ઐતિહાસિક શહેર અમદાવાદને વર્લ્ડ હેરીટેઝ સીટીમાં સામેલ કરવા નોમીનેશન ડોઝીયરની ચકાસણી માટે યુનેસ્કોની ટેકનીકલ સંસ્થા ૨૭ સપ્ટેમ્બરથી ૪ દિવસ માટે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં આઈકોમોસ એક્સપર્ટ સિવાય એ.એસ. આઈ. ન્યુ દિલ્હીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામેલ થયા હતા. યુનેસ્કોની ટીમ ૨૮ સપ્ટેમ્બર થી ૩૦ સપ્ટેબરથી શહેરની જુદી જુદી ઐતિહાસિક ઈમારતો , સ્થળો અને કોટ વિસ્તારમાં આવેલી પોળ અને હેરીટેઝ મિલકતની મુલાકાત લીધી હતી.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને એ.એસ.આઈ દ્વારા શહેરના ઐતિહાસિક વારસાનું જતન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેનું યુનેસ્કોની ટીમ મૂલ્યાંકન કર્યું હતું આ મૂલ્યાંકનનો રીપોર્ટ એક્સપર્ટ દ્વારા યુનેસ્કોને સુપત્ર કરવામાં આવ્યો હતો. તેની બાદ યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરીટેઝ સીટીનો દરજ્જો આપવા અંગેનો નિર્ણયની આજે જાહેરાત કરી હતી.

અમદાવાદ શહેર અદભુત સ્થાપત્ય અને એતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા સ્થાનોથી ભરપુર છે. જેમાં પણ અમદાવાદ શહેરમાં મુસ્લિમ શાસકોના સમયમાં તે સમયના શ્રેષ્ઠ કારીગરોએ કેટલાંક મહત્વના સ્થળોનું નિર્માણ કર્યું હતું . તેમજ તે સિવાય પણ અન્ય સ્થાપત્યોનું અમદાવાદ શહેરમાં નિર્માણ થયું છે . જે આજે પણ તેના જુના શિલ્પ સ્થાપત્ય અને ઐતિહાસિકતાને લીધે જાણીતાં છે

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.