સેરેનાએ મોટી બહેન વિનસ સામે રમાયેલી ફાઇનલમાં મેળવી જીત Featured

Saturday, 28 January 2017 21:16 Written by  Published in રમતગમત Read 145 times

ટેનિસ સ્ટાર સેરેના વિલિયમ્સે આજે સાતમી વખત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સિંગલ્સનું ટાઇટલ જીતીને ફરીથી નંબર વન વર્લ્ડ રેન્કિંગ મેળવી લીધું છે.

સેરેનાએ ગેમમાં પોતાની મોટી બહેન વિનસને 6-4, 6-4થી હરાવીને આ જીત મેળવી છે. આ ટાઇટલ જીતીને સેરેનાએ એક અન્ય સિદ્ધિ પણ મેળવી છે.

સેરેનાએ આ ટાઇટલ જીતીને તેની કરિયરનું 23મું ગ્રાન્ડ સ્લેમ સિંગલ્સ ટાઇટલ જીતી લીધું છે. આ જીતની સાથે જ સેરેનાએ 22 ગ્રાન્ડ સ્લેમ સિંગલ્સ

જીતવાના સ્ટેફી ગ્રાફના રેકોર્ડને પણ તોડી નાખ્યો છે.

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.