આદર્શનગરમાં પણ 400 મકાન માલિકોને જાતે ગેરકાયદે બાંધકામ 

પાટનગરને દબાણમુક્ત કરવા તંત્રએ કમર કસી છે અને ડિમોલીશનની કામગીરી વાજતે ગાજતે સેક્ટર 24માં પહોંચી છે. જેટીપી શ્રીદેવી પટેલે જણાવ્યું કે મોટા ભાગના લાભાર્થીએ માર્જીનની જગ્યામાં બાંધકામ કરીને મકાનમાં 1થી 3 રૂમ વધારાના બનાવી નાખ્યા છે. કેટલાક હિમતવાન મકાનમાલિકોએ તો સર્વિસ રોડને પુરેપુરો દબાવીને ત્યાં સુધી મકાન ખેંચી લીધા છે. અંદરની શેરીઓમાં જે 6 મીટર પહોળાઇના માર્ગ રખાયા હતા તેના બદલે અહીં સાંકડી ગલીઓ 2થી 3 મીટરની બની ગઇ છે. આદર્શનગરમાં પણ 400 મકાન માલિકોને જાતે ગેરકાયદે બાંધકામ તોડી પાડવા કહી દેવાયુ છે.