સ્ટેપ, સ્ટાઈલની સાથે નવરાત્રિમાં મશગૂલ બન્યું યુવાધન

ખેલૈયાઓએ મસ્તીની સાથે ગરબા રમતા જોવા મળી રહ્યાં છે. વી.આર. સુરતમાં ગ્લેમ ગરબાની સાથે જુદા જુદા સ્ટેપ્સ અને સ્ટાઇલમાં ઉજવણી થઈ રહી છે.