દિલ્હીમાં ગાયો માટે બનશે ‘પીજી હોસ્ટેલ’.....

યૂપી બાદ હવે દિલ્હીમાં પણ સરકારે ગાયો માટે મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની સરકારે કહ્યું કે, તે એવી ગાયો માટે ‘પીજી હોસ્ટેલ’ બનાવશે, જેના માલિકો પાસે તેને રાખવા માટે જગ્યા નથી. આ ગૌશાળાની સાથે સાથે ઓલ્ડ એજ હોમ પણ હશે, જ્યાં વૃદ્ધો ગાયો સાથે રહેશે.અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ ગૌશાળા ખાસ હશે. જોકે અહીં પોતાના પશુને રાખવા માટે માલિકોએ રકમ ચૂકવવી પડશે. કહેવાય છે કે, આ પ્રકારની યોજના ગુજરાતમાં સફળ રહી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખતા દિલ્હી સરકારે આ દિશામાં નિર્ણય કર્યો છે. દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી ગોપાલ રાયે તેની જાહેરાત બુધવારે કરવામાં આવી. તેણે જણાવ્યું કે, તેના માટે દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિલ્હીમાં ગુમનહેરા ગામમાં જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે.