હાર્દિક સામે સરકારી કામમાં દખલ બદલ ગુનો નોંધાયો

પાસ કન્વીનર હાર્દિક પટેલ 25મી ઓગસ્ટના રોજ આમરણાંત ઉપવાસ માટે મંજૂરી ન મળતા આજે મંજૂરી વિના જ એક દિવસના પ્રતિક ઉપવાસ કરવાનો હતો. જેને પગલે પોલીસ નિકોલ જવા નીકળતા હાર્દિક અને તેના સમર્થકોની અટકાયત કરી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લઈ ગઈ હતી. જ્યાં હાર્દિક સામે સરકારી કામમાં દખલ બદલ કલમ 186 અને મંજૂરી વિના લોકોનું ટોળું ભેગું કરવા બદલ કલમ 143 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો.