અમદાવાદના રિક્ષાચાલકો અને લારી-પાથરણાવાળાઓ હડતાળ પર ઉતર્યા

અમદાવાદના રિક્ષાચાલકો અને લારી-પાથરણાવાળાઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે. રિક્ષા હડતાળને પગલે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જ્યારે સરસપુર અને સાણંદમાં રિક્ષામાં તોડફોડ કરી ચાલુ રિક્ષાઓ બંધ કરાવવામાં આવી હતી. ઉપરાંત ચાંદલોડિયા, ગોમતીપુર, અસારવા વગેરે વિસ્તારોમાં AMTS બસના કાચ તોડવામાં આવ્યા હતા.