પૂના: આધ્યાત્મિક ગુરૂ દાદા વાસવાનીનું 99 વર્ષની વયે નિધન

આધ્યાત્મિક ગુરૂ દાદા વાસવાનીનું 99 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. 12 જુલાઈ ગુરૂવારના રોજ તેમણે છેલ્લા શ્વાસ લીધા. તેઓ સાધુ વાસવાની મિશનના પ્રમુખ હતા. શાકાહાર અને પશુ અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપનાર તેમજ બિનસાંપ્રદાયિક આધ્યાત્મિક ગુરૂના રૂપમાં દુનિયા તેમને જાણતી હતી. વાસવાનીએ 150થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા છે.દાદા વાસવાનીનું પૂરું નામ જશન પહલરાજ વાસવાની હતું. તેમનો જન્મ 2 ઓગસ્ટ, 1918ના રોજ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેઓ જે સંસ્થાના પ્રમુખ હતા, તેની સ્થાપના તેમના ગુરૂ સાધુ ટી.એલ. વાસવાનીએ કરી હતી.