અસત્યને સત્ય ઠેરવવા માટે  ચોકલેટની માફક મીઠાશનું પડ ચડાવવું પડે છે…

0
147

PHOTO STORY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here