ઉંચો ટીઆરપી મેળવવા સાવ નીચા સ્તરે જવાની સ્પર્ધા ન્યુઝ ચેનલોમાં જામી છે 

0
44

PHOTO STORY ON NEWS CHANNLE.. OLD DOOR DARSHAN CHANNLE ALL ANCHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here