સઁકટની વેળાએ ભયાનક મહામારી સામે મહાશક્તિરૂપે જંગ ખેલનાર આ સન્નારીને સો સો સલામ…

0
90

PHOTO STORY ON IAS JYANTI RAVI MADAM
#govtgujarat
#corona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here