જગતના તારણહાર ખુદ ઈશ્વરે નીજ મંદિરમાં પુરાઈ રહેવાનો વારો આવ્યો છે…!

0
166

PHOTO STORY ON TEMPLE CLOSE DUE TO CORONA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here