સરગાસણ ચોકડી પર ટ્રાફિક જોઈ એસ.પી ગાડીમાંથી ઉતરી ગયા !!

0
443

ગાંધીનગરમાં જન સંખ્યામાં વધારો થઇ રહ્યો છે તેની સાથે શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી રહી છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. જેમાં લાંબા સમયસુધી ટાફીક જામ જોવા મળે છે. શહેરના પ્રવેશ દ્વાર સમાં સરગાસણ ચોકડી પાર ઘણા સમયથી સાંજના સમયે ટ્રાફિક જામ થાય છે.

ગઈકાલે રાત્રે પણ ટ્રાફિક જામ થયો હતો. આ પરિસ્થિતિમાં ગાંધીનગરના એસપી મયુર ચાવડા ત્યાંથી પસાર થઇ રહ્યા હતા. વધારે ટ્રાફિક જોતા તેમણે ગાડી થંભાવી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા દૂર કરવા જાતે ઉતરીને ટ્રાફિક હળવો કર્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here