સબરીમાલા મંદિરની બહાર નારેબાજી અને હોબાળો 

કેરળના પ્રખ્યાત સબરીમાલા મંદિરના દ્વાર ખુલ્યાંને આજે ત્રણ દિવસ થયા છે તેમ છતાં હજી પણ મંદિરમાં મહિલાઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો નથી. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા મંદિરમાં મહિલાઓને પ્રવેશતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન મંદિરની આસપાસ સતત હિંસાનું વાતાવરણ છે.