નીરવ મોદી વિરૂદ્ધ ઈન્ટરપોલે રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરી

નીરવ મોદી વિરૂદ્ધ ઈન્ટરપોલે રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીને 13 હજાર કરોડથી વધુના કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી CBI દ્વારા દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા હતા. CBI દ્વારા જે દસ્તાવેજ ઈન્ટરપોલને અપાયાં હતા તેમાં મુંબઈની એક વિશેષ અદાલત દ્વારા જાહેર કરાયેલાં બિન જામીનપાત્ર વોરન્ટ અને આ મામલે દાખલ આરોપપત્રોની જાણકારી સહિત અન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ સામેલ હતા. પાસપોર્ટ રદ થવાથી માત્ર ધરપકડ કરવી શક્ય નથી, અનેક દેશ તેને નથી માન્ય નથી રાખતા. જો કે મોટા ભાગના તમામ દેશ ઈન્ટરપોલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી રેડ કોર્નર નોટિસને માન્ય રાખે છે. એવામાં નીરવ મોદી વિરૂદ્ધ નોટિસ જાહેર કરી દેવાઈ છે. ત્યારે હવે તેની ધરપકડ શક્ય બની શકે છે.